Ngũ Giác Đài công bố chi tiết mới về chương trình nâng cấp xe Tank Abrams

tháng 2 06, 2020