Cập nhật tin CoronaVirus: đã có 490 người chết, trường hợp bị nhiễm thứ 12 ở Hoa Kỳ được xác nhận tại Wisconsin và hãng Nike đóng cửa một nửa số cửa hàng tại Trung Quốc

tháng 2 06, 2020