Nga tuyên bố hệ thống S-500 mới của họ có thể "bắn Hạ" tiêm kích tàng hình F-35 của Hoa Kỳ

tháng 2 03, 2020