Lực Lượng Không Gian Hoa Kỳ Xác Nhận Nga Đang Đeo Bám Theo Một Vệ Tinh Do Thám Trị Giá Hàng Tỷ USD của Hoa Kỳ

tháng 2 13, 2020