Hoa Kỳ gúp tăng cường sức mạnh cho Tám Quốc Đảo ở Khu vực Thái Bình Dương

tháng 2 04, 2020