Một nhà lập Pháp Iran treo giải thưởng 3 triệu Mỹ Kim để "ám sát" Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump

tháng 2 05, 2020