Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục thử nghiệm loại đạn xuyên giáp XM1158 mới nhất

tháng 2 04, 2020