Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục thử nghiệm loại đạn xuyên giáp XM1158 mới nhất

Ngày:04/02/2020  
Uviet.net (04.02.2020): Quân đội Hoa Kỳ đang thử nghiệm hộp đạn xuyên giáp 7.62 mm mới, theo báo cáo thường niên năm 2019 của Giám đốc cơ quan Operational Test & Evaluation (DOT&E)

Trong năm qua, Quân đội đã đạt được tiến bộ trong chương trình XM1158 của mình để tạo ra một hộp đạn 7.62 mm mới để đánh bại các mục tiêu với độ sát thương được cải thiện so với các hộp đạn M80A1 và M993 hiện tại.

Quân đội ủy quyền phát hành vật liêu khẩn cấp vào tháng 10 năm 2019 để tăng tốc chương trình XM1158 và lên kế hoạch phát hành đầy đủ vật liệu trong Năm tài khóa 2020.

Dự kiến, các lực lượng được trang bị vũ khí bắn XM1158 sẽ thu hút các chiến binh địch trong các hoạt động chiến thuật theo chiến thuật, kỹ thuật và quy trình hiện hành để hoàn thành các nhiệm vụ được giao với mức độ sát thương cao hơn.

XM1158 là một loại đạn xuyên giáp nâng cao (ADVAP) sẽ thay thế loại đạn xuyên giáp M993- 7.62 mm hiện tại trong cấu hình được liên kết với M993 để mang lại khả năng sát thương được cải thiện so với hộp đạn M80A1 và M993 hiện tại. Nó tương thích với loạt súng máy M240; súng máy Mk 48; và các dòng súng trường M110, Mk 17, Mk 14 và M14.

Theo nguồn mở, hộp đạn xuyên giáp mới sử dụng lõi và xuyên thấu được gói gọn trong một chiếc áo khoác bằng đồng được vẽ ngược.

Quân đội đã hoàn thành thử nghiệm bắn đạn thật ban đầu của mẫu XM1158 vào tháng 3 năm 2019 để hỗ trợ phát hành vật liệu khẩn cấp. Thử nghiệm được thực hiện theo Giám đốc thử nghiệm vận hành và đánh giá chiến lược bắn đạn thật được phê duyệt, theo một báo cáo được công bố.

Họ cũng nói thêm rằng Quân đội đã sử dụng các mục tiêu làm bằng chất rắn không màu Gelatin (để tiện nhìn viên đạn xuyên thấu qua mục tiêu) được bảo vệ bằng hàng rào để cho phép mô hình hóa máy tính đáng tin cậy về hiệu suất XM1158 với mô hình Khung đánh giá ngẫu nhiên dựa trên yêu cầu hoạt động (ORCA / SDF). Để hỗ trợ phát hành đầy đủ vật chất, Quân đội có kế hoạch thử nghiệm bổ sung đối với các rào cản và mục tiêu vật liệu nhẹ khác để xác định khả năng phóng đạn để thực hiện các mục tiêu liên quan đến hoạt động.

Quân đội đã phê duyệt chương trình đạn chiến trường XM1158 như là một bản phát hành tài sản khẩn cấp vào tháng 10 năm 2019. Quân đội có kế hoạch phát hành đầy đủ tài sản trong năm 2010.