Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục thử nghiệm loại đạn xuyên giáp XM1158 mới nhất

Chủ đề có liên quan: ,