Nhận diện cái chết của Tướng Iran Qasem Soleimani thông qua chiếc nhẫn

tháng 1 04, 2020