AC-130 Trang bị Pháo Hạm tạo ra "Địa ngục trên bầu trời" Hell in the Sky.

tháng 1 11, 2020