Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

AC-130 Trang bị Pháo Hạm tạo ra "Địa ngục trên bầu trời" Hell in the Sky.

Thứ Bảy, tháng 1 11, 2020