AC-130 Trang bị Pháo Hạm tạo ra "Địa ngục trên bầu trời" Hell in the Sky.

Ngày:11/01/2020  
Uviet.net (11.01.2020): AC-130 là Vận tải cơ hạng nặng, nhưng khi nó thay đổi nhiệu vụ và Được trang bị Vũ khí đầy đủ, nó sẽ có một biệt danh mới " Hell in the Sky" Địa ngục trên bầu trời. Pháo hạm đường chân trời.

AC-130 là pháo hạm bay lớn nhất thế giới - có biệt danh là 'Địa ngục trên bầu trời'. Với bộ ba vũ khí gồm: Khẩu Gatling 25 mm, Pháo Bofors nòng 40mm và pháo 105mm, với khả năng bắn phá công sự gây sát thương lớn, nên thật đơn giản để biết lý do vì sao nó có biệt danh "Hell in the Sky" .
Xem video: