AC-130 Trang bị Pháo Hạm tạo ra "Địa ngục trên bầu trời" Hell in the Sky.

Chủ đề có liên quan: , ,