Hệ Thống Phalanx CIWS Tử Chiến Tên Lửa Iran Trong Đêm

tháng 1 11, 2020