Raytheon nhận được 97 triệu Mỹ Kim sửa đổi hợp đồng radar SPY-6

tháng 12 01, 2019