Raytheon nhận được 97 triệu Mỹ Kim sửa đổi hợp đồng radar SPY-6

Chủ đề có liên quan: ,