Quân đội Hoa Kỳ trao tặng hợp đồng trị giá 134 triệu Mỹ Kim cho Lockheed Martin cung cấp các hệ thống vũ khí có "Tác Động Lớn" mới nhất

tháng 12 01, 2019