Tàu ngầm Louisville chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ đến Bremerton để ngừng hoạt động

Chủ đề có liên quan: ,