Du Hành thời gian Và Nghịch lý boostrap

Ngày:30/10/2019  
 Uviet.net  (30.10.2019): Đây là 1 nghịch lý về du hành thời gian. Khi một sự vật, 1 thông tin ở tương lai được gửi về quá khứ,
nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của thông tin hay sự vật đó ở hiện tại. Nghịch lý boostrap
hay thường được ghép với Nghịch lý tiền định.
Bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ chẳng thay đổi được những gì đã xảy ra, bất chấp bạn quay ngược dòng thời gian để thay đổi quá khứ.
Trong Bộ Phim " Time Machine" Nhà khoa học đã nổ lực chế tạo cổ máy thời gian để giải cứu người yêu của mình thoát khỏi vụ tai nạn giao thông, nhưng anh đã thực hiện rất nhiều lần dịch chuyển thời gian và thay đổi nhiều ngữ cảnh của quá khứ, nhưng kết quả đều dẫn đến một kết cuộc như nhau (người yêu của anh vẫn phải chết qua nhiều hình thức khác nhau để dẫn đến một kết quả duy nhất), người yêu của anh vẫn không thể được cứu. Gọi là Nghịch lý tiền định.

Bộ phim Time Machine, Đều này là Logic, vì chỉ khi bạn gái của nhà Khoa học tài Ba này chết đi, chính vì điều này đã tạo động lực cho anh để chế tạo ra một cổ máy thời gian. trường hợp ngược lại, nếu cô bạn gái của anh kh6ong chết, thì cổ máy thời gian sẽ chẳng bao giờ được tạo ra, chính vì thế, tiền định là không thay đổi được.
Các nhà khoa học cho biết, trọng trường càng lớn tác động của nó khiến thời gian trôi càng chậm, nếu bạn trong một môi trường tiêu hao ít thời gian, nghĩa là bạn sẽ đến tương lai, (Trung tâm dãi thiên hà có hố đen khổng lồ lớn gấp hàng triệu lần khối lượng mặt trời của chúng ta) nếu một phi thuyền không gian này tiếp cận và bay một thời gian ngắn ở rìa trung tâm thiên Hà, khi phi thuyền đó trở về trái đất, họ sẽ thấy sự khác biệt lớn dòng thời gian trên trái đất sẽ trôi nhanh hơn, nghĩa là bạn đã đến tương lai.

Du hành đến tương lai là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên du hành về quá khứ là điều bất khả thi, có lẽ loài người chúng ta phải chờ qua nhiều thế hệ con cháu tiếp theo để nghiên cứu Lĩnh vực du hành quá khứ. Có thể vài ngàn năm tương lai sau này, hậu duệ loài người sẽ có những phát hiện đột phá mới.

Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net