Raytheon cho biết tên lửa Javelin có tỷ lệ chính xác cao hơn 94%

tháng 9 14, 2019