Raytheon cho biết tên lửa Javelin có tỷ lệ chính xác cao hơn 94%

Chủ đề có liên quan: , ,