Chiến đấu cơ F-35 của Nauy gửi dữ liệu chuyến bay về Hoa Kỳ

tháng 9 16, 2019