Raytheon cùng Lockheed Martin nhận được hợp đồng mới cho việc sản xuất tên lửa Javelin

Chủ đề có liên quan: