Raytheon cùng Lockheed Martin nhận được hợp đồng mới cho việc sản xuất tên lửa Javelin

tháng 9 14, 2019