Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Raytheon cùng Lockheed Martin nhận được hợp đồng mới cho việc sản xuất tên lửa Javelin

Thứ Bảy, tháng 9 14, 2019