Netanyahu xác nhận rằng Kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ sẽ được công bố sau cuộc bầu cử Quốc Hội Israel

Chủ đề có liên quan: , ,