Raytheon cung cấp Phi đạn POD gây nhiễu điện từ cho máy bay Growler đầu tiên của Hải Quân làm thử nghiệm

tháng 8 07, 2019