Netanyahu đang thúc đẩy Trump cho phép mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

tháng 8 14, 2019