NASA Tìm Kiếm Sự Sống Người Ngoài Hành Tinh

Ngày:20/08/2019  
Kể từ khi bắt đầu nền văn minh, loài người đã tự hỏi rằng, "liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không". Khi NASA khám phá hệ mặt trời của chúng ta và hơn thế nữa, họ đã phát triển các công cụ ngày càng tinh vi để giải quyết câu hỏi cơ bản này. Trong hệ mặt trời của chúng ta, các sứ mệnh của NASA đã tìm kiếm các dấu hiệu của cả cuộc sống cổ xưa và hiện tại, đặc biệt là trên Sao Hỏa và chẳng mấy chốc, mặt trăng Europa của Sao Mộc. Ngoài hệ mặt trời của chúng ta, các sứ mệnh của viễn vọng kính Kepler và TESS, đang tiết lộ hàng ngàn hành tinh quay quanh các ngôi sao khác. Sự bùng nổ kiến thức của các hành tinh quay quanh các ngôi sao khác, được gọi là ngoại hành tinh, và kết quả của nhiều thập kỷ nghiên cứu về chữ ký của sự sống - điều mà các nhà khoa học gọi là sinh trắc học - đã khuyến khích NASA giải quyết, theo cách khoa học, cho dù loài người chỉ có một mình. Ngoài việc tìm kiếm bằng chứng về sự sống của vi sinh vật, NASA hiện đang khám phá những cách để tìm kiếm sự sống đủ tiên tiến để tạo ra công nghệ.