Hãng Rafael Trúng Thầu Cung Cấp Hệ Thống Nhắm Mục Tiêu Quang Điện TopLite Cho Các Chiến Hạm Hoa Kỳ

tháng 8 26, 2019