Hãng Boeing nhận hợp đồng thay thế những đôi cánh mới cho Chiến đấu cơ A-10 Warthog

tháng 8 22, 2019