Quân đội Hoa Kỳ thâu nhận trực thăng tấn công Apache AH-64E chế tạo mới

tháng 8 22, 2019