Chiếc Máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle của Hoa Kỳ được cho là rơi ở Iraq

tháng 8 11, 2019