Không quân Hoa Kỳ đã đăng tải đoạn video 360 độ bên trong Phi cơ CV-22 Osprey

tháng 8 11, 2019