Ukraine yêu cầu mua thiết bị quân sự của Hoa Kỳ thông qua chương trình FMS

tháng 7 08, 2019_ 08/07/2019  
Chủ đề có liên quan: ,