Ukraine yêu cầu mua thiết bị quân sự của Hoa Kỳ thông qua chương trình FMS

Ngày:08/07/2019  
uViet (08.7.2019): Công sứ William Taylor của Ukraine  đã xác nhận rằng Kyiv lần đầu tiên đã yêu cầu mua thiết bị quân sự thông qua chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

William Nói, rất vui mừng khi thông báo rằng lần đầu tiên Ukraine yêu cầu mua thiết bị quân sự thông qua chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Ông cũng lưu ý rằng Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu quá trình xem xét cho yêu cầu đó.

Hoa Kỳ đồng hành với Ukraine để hỗ trợ toàn vẹn lãnh thổ và cải cách lĩnh vực quốc phòng, công sứ William cho biết.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, Chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài, hay chương trình FMS, là một hình thức hỗ trợ An ninh được Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (AECA) ủy quyền, được sửa đổi [22 U.S.C. 2751, et. seq.] và một công cụ cơ bản của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Theo Mục 3, của AECA, Hoa Kỳ có thể bán các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế khi một vị Tổng thống Hoa Kỳ chính thức thấy rằng làm như vậy sẽ tăng cường an ninh cho Hoa Kỳ và thúc đẩy hòa bình thế giới.

Theo chương trình FMS, Chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ nước ngoài tham gia vào một thỏa thuận cấp chính phủ Government-To-Government Agreement gọi là Thư mời và chấp nhận Letter of Offer and Acceptance (LOA).

Người mua không giao dịch trực tiếp với nhà thầu Quốc phòng của Hoa Kỳ; thay vào đó, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò trung gian, thường xử lý mua sắm, hậu cần và giao hàng và thường cung cấp hỗ trợ sản phẩm, đào tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng (như nhà chứa máy bay, đường băng, các tiện ích, v.v.).

Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net