Nga Xác Nhận Rằng Xe Tank Hạng Nhẹ Của Nước Này Tốt Hơn Của Hoa Kỳ

tháng 7 09, 2019