Triều Tiên đe dọa sẽ phá hủy các chiến đấu Cơ tàng hình F-35 của Nam Hàn

tháng 7 12, 2019