Tòa Bạch Ốc sẽ tiết lộ phần chính trị của kế hoạch hòa bình của Trung Đông vào giữa tuần tới

tháng 7 05, 2019_ 05/07/2019  
Chủ đề có liên quan: ,