Đội Quân Phòng Không Avengers của Hoa Kỳ tham gia tập trận chung với các hệ thống phòng không Osa và Kub

tháng 7 05, 2019_ 05/07/2019  
Chủ đề có liên quan: