Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh thử nghiệm thành công tên lửa đa năng hạng nhẹ mới

8:46 CH_ 05/07/2019  
Chủ đề có liên quan: ,