Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh thử nghiệm thành công tên lửa đa năng hạng nhẹ mới

tháng 7 05, 2019