Niềm tự hào Tank Chủ Lực Type-96B của Trung Quốc bị rơi bánh xích

tháng 7 14, 2019