Một nhóm người Palestine kêu gọi Netflix hủy bỏ phần Ba của bộ phim Fauda

tháng 7 08, 2019_ 08/07/2019  
Chủ đề có liên quan: ,