Không quân Hoa Kỳ tích cực để thúc đẩy ranh giới "Tốc Độ" cho Chiến Đấu Cơ tương lai

tháng 7 08, 2019