Không quân Hoa Kỳ đã gửi máy bay phát hiện tên lửa đạn đạo đến Vịnh Ba Tư

tháng 7 09, 2019