Buồn thay: Máy bay phản lực Kowsar của Iran chỉ là một phiên bản sao chép từ chiếc F-5F cũ của Hoa Kỳ

tháng 7 03, 2019_ 03/07/2019  
Chủ đề có liên quan: , ,