Quân đội Hoa Kỳ sẽ nhận được 5 Thiết giáp phòng không tầm ngắn đầu tiên vào tháng 10

12:00 SA_ 23/06/2019  
Chủ đề có liên quan: , ,