Hoa Kỳ Thỏa Thuận Với Israel Để Mua 2 Hệ Thống Phòng Thủ Iron Dome

tháng 6 23, 2019