Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phát hành đoạn phim độc đáo về thử nghiệm xe lội nước trên ở vùng biển gồ ghề

tháng 7 01, 2019_ 01/07/2019  
Chủ đề có liên quan: