Lần đầu tiên Không quân Hoa Kỳ triển khai F-22 Raptors tới Qatar

tháng 6 30, 2019