Lần đầu tiên Không quân Hoa Kỳ triển khai F-22 Raptors tới Qatar

tháng 6 30, 2019_ 30/06/2019  
Chủ đề có liên quan: ,