15.000 Binh Sĩ Mexico Được Triển Khai Tới Các Khu Vực Biên Giới Giáp Hoa Kỳ

tháng 6 25, 2019