Vũ Khí nguy hiểm của Thanos trong End Game

Ngày:05/05/2019  
Nhờ quá trình du hành thời gian của Numbula, giúp Thanos biết được tương lai bất hạnh của mình, điều này khiến Thanos trở nên độc ác và quyết liệt hơn, thậm chí ác nhân Vũ trụ này còn mang theo thứ vũ khí nguy hiểm vô cùng độc đáo. Chiếc dao hai lưỡi, Một thứ hợp kim phá nát chiếc khiên Vibarium gần như bất hoại của Captain.