Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ sử dụng tên lửa "tấn công hàng hải " để chống chiến hạm kẻ thù từ đất liền

tháng 5 14, 2019