Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ sử dụng tên lửa "tấn công hàng hải " để chống chiến hạm kẻ thù từ đất liền

7:23 SA_ 14/05/2019  
Chủ đề có liên quan: ,