Lockheed Martin nhận 264 triệu Mỹ Kim cho chương trình F-35 Lightning II của Nam Hàn

tháng 4 23, 2019