Quân đội Trung Quốc sử dụng mô hình xe TANK T-90 để huấn luyện chiến đấu

tháng 3 01, 2019