Tất cả tên lửa S-400 do Nga sản xuất trên đường vận chuyển đến Trung Quốc đã bị phá hủy

tháng 2 19, 2019