Nga sẵn sàng cho thử nghiệm thiết bị "lặng- không người lái " chạy bằng năng lượng hạt nhân mới

Xuất bản ngày: Monday, February 11, 2019  
Chủ đề có liên quan: , , , ,

0 comments: