Venezuela di chuyển các xe quân sự đến gần biên giới Colombia

tháng 1 28, 2019