Phiến Quân Houthi Phá Hủy Loại Xe Tank T-34 Có Từ Thời Đệ Nhị Thế Chiến

tháng 1 27, 2019